Fra ringperm til digital magi

mLINK - Moderne digital plattform for effektiv dokumentasjon og vedlikehold innen havbruksnæringen.

Moen Marin AS er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøy til havbruksindustrien.

Selv om sjømatsproduksjon gir et lavt klimaavtrykk, til sammenlikning med andre proteinkilder, har også havbruksindustrien et stort forbedringspotensial. Moen Marin jobber stadig for å redusere dette avtrykket ytterligere.

Denne strategien har ført til at de har gått fra å levere sitt første hybridfartøy i 2019, til å levere lav- og nullutslippsfartøy i 2024. I disse dager utvikler Moen Marin næringens første hydrogendrevne arbeidsbåt i samarbeid med Salmar og Moen Verft.

November 2019 ble Scale AQ eneeier av Moen Marin AS. Med sin felles erfaring og unike sammensetning av produkter og tjenester, er målet deres å være en av verdens ledende leverandører til havbruksnæringen. Med hovedkvarter i Trondheim var det et naturlig valg å gå for konsulenter fra Webstep Trondheim når de skulle gå i gang med å forvandle sine ringpermer til digital magi. La oss se nærmere på mLink - prosjektet.

Møt Webstep-konsulentene
hos Moen Marin


Webstep har i flere år hatt konsulenter inne hos Moen Marin. John Kristijan Hermann var første konsulent inn hos Moen, og kort tid etter ble Asbjørn Alexander Fellinghaug også en del av teamet. På dette tidspunktet hadde Moen allerede inne en utvikler fra Piscada, han trengte bistad. Piscada hadde god kjennskap til Webstep og slik havnet det etterhvert enda flere Webstep-konsulenter inn i prosjektet.

Sammen med Moen Marin har John Kristijan og teamet utviklet mLINK - prosjektet fra start , og som pågår fortsatt. Asbjørn og John Kristijan har vært en del av teamet i flere år, og nå er Vegar Fiksdal og Oda S. Skaug også kommet inn. La oss bli bedre kjent med dem og deres roller i prosjektet.

John Kristijan Hermann

John Kristijan Hermann er seniorkonsulent hos oss, og har vært en del av Webstep i Trondheim siden april 2018.

John Kristijan har vært i prosjekt hos Moen Marin helt fra start. Her har han en allsidig rolle som omfatter både frontend og backend utvikling, samt teamledelse og CTO-ansvar.

John sitt daglige arbeid består fortsatt av en betydelig mengde programmering, noe han setter stor pris på. Med en solid erfaring innen apputvikling, er han naturlig involvert i strategiske diskusjoner og prosesser hos Moen. I tillegg til å være en nøkkelperson i strategiutviklingen, fungerer han også som teamleder for mLINK v4, hvor han effektivt delegere oppgaver og sikrer god fremdrift i prosjektet.

Oda Steinland Skaug

Oda er UX- Designer i Webstep og har arbeidet på kontoret i Trondheim siden August 2022.

Oda er siste konsulent inn i Moen Marin-teamet. Som UX/UI designer er hun ansvarlig for at brukeropplevelsen på løsningen er så god som mulig. Oda går grundig til verks, og alt fra å snakke direkte med brukerne for å forstå deres behov, til å utarbeide skisser og løsningsforslag, og til slutt teste disse med brukerne, er en del av hennes daglige arbeid i prosjektet.

Oda har ledet hele prosessen med redesign av drift- og vedlikeholdsprogrammet mLINK.  Samtidig jobber hun med å utvikle et komponentbibliotek som vil gjøre det enklere for utviklerne på teamet å lage gode og universelt utformede brukeropplevelser gjennom hele systemet.

Asbjørn Fellinghaug

Asbjørn Fellinghaug er en erfaren konsulent som bringer med seg en imponerende bakgrunn og teknisk ekspertise til bordet. Asbjørn vært en del av Webstep kontoret i Trondheim siden august 2017.

Asbjørn har vært fast konsulent hos Moen Marin i flere år, og hans første møte med kunden var da han ble innleid for å gjennomføre en audit av mLINK.

Asbjørn har en mangfoldig rolle hos Moen Marin, der han primært fokuserer på backend-utvikling og fungerer som en Google Cloud-arkitekt og IoT-utvikler. Han har også spesialisert seg som en database- og tidsserieguru, og tar ansvar for håndtering og optimalisering av PostgreSQL-databaser, samt implementering av TimescaleDB for å håndtere store mengder live telemetri data fra Moen Marins båter.

Han har vært spesielt involvert i utviklingen av Moen Marin sitt datafangstenhet, en innebygd PC som monteres om bord i båtene og er tilkoblet det interne nettverket. Denne enheten samler inn telemetridata fra blant annet sensorer, motorer, batterisystemer og strømmer det opp til mLINK Cloud.

Vegar Fiksdal

Vegar startet i Webstep i juni 2022 og har siden vært en verdifull ressurs hos Moen Marin. 

Også Vegar arbeider med frontend- og backendutvikling, og bidrar med dette til å styrke teamets tekniske kompetanse.

Hans daglige arbeid består hovedsakelig av programmering, hvor han trives med å utforske ulike teknologier. Hos Moen Marin har Vegard fått muligheten til å utvikle seg innenfor nye teknologier, spesielt innenfor backend-området, samtidig som han bidrar til å løse de tekniske utfordringene i prosjektet.

Morgendagens
maritime løsninger

Webstep sin reise sammen med Moen Marin begynte med mLink, som inngangsprosjektet i 2018. Etter flere år med dedikert innsats og innovasjon, har prosjektet nå nådd "avslutningsfasen" med mLINK 4.0, som ble lansert den 8. april i år. Dette milepælsprosjektet har vært en reise preget av samarbeid, teknisk ekspertise og en lidenskap for å levere en førsteklasses løsning for vår kunde.

Med et team på fire dyktige konsulenter fra Webstep Trondheim, har vi jobbet tett sammen for å forme og utvikle mLINK til det den er i dag. La oss se nærmere på mLINK og utforske hvordan dette prosjektet har transformert seg fra visjon til virkelighet.

Teamet bak mLink. Hans-Kristian Norum Eidesen (Moen Marin) , John Kristijan Hermann, Vegard Fiksdal, Asbjørn Fellinghaug, Oda Steinland Skaug og Morgan Antonsen (Moen Marin, ikke avbildet)

Teamet bak mLink. Hans-Kristian Norum Eidesen (Moen Marin) , John Kristijan Hermann, Vegard Fiksdal, Asbjørn Fellinghaug, Oda Steinland Skaug og Morgan Antonsen (Moen Marin, ikke avbildet)

mLINK er et banebrytende digitalt verktøy som moderniserer og forenkler arbeidsprosessene i havbruksnæringen. På mange måter kan det sammenlignes med de tradisjonelle ringpermene som tidligere ble levert med båtene. Dette innovative systemet fungerer som et omfattende dokument- og utstyrsregister, og samtidig tilbyr det detaljerte sjekklister for vedlikehold. Med mLINK kan brukerne effektivt administrere og overvåke viktige ressurser og oppgaver, noe som bidrar til å øke både produktivitet og sikkerhet i havbruksoperasjoner.

mLink gir brukerne muligheten til å effektivt organisere og administrere viktig dokumentasjon og utstyrsinformasjon, alt på ett sted. Uavhengig av om det er på en enkelt båt, en flåte av fartøy eller til og med ringvaskere, tilpasses mLINKs funksjonalitet til ulike behov og bruksområder.

Med mLINK blir rutinemessige vedlikeholdsoppgaver enklere å håndtere. Samtidig øker sikkerheten og effektiviteten i driftsprosessen. Verktøyet moderniserer, optimaliserer og digtaliserer arbeidsflyten i havbruksnæringen. Arbeidsordre genereres automatisk basert på tidsbaserte regler eller timeteller på motor/generator, og gir en enkel oversikt over daglige og ukentlige gjøremål.

mLink fungerer på PC, Mac, nettbrett og mobil. Med denne fleksibiliteten kan brukerne enkelt få tilgang til og administrere viktig informasjon uansett hvor de er og hvilken enhet de bruker. I jakten på effektivitet og sikkerhet blir mLINK fort et uunnværlig verktøy i havbruksoperasjoner

Presentasjonsfilm om mLink, fra Moen Marin.

Presentasjonsfilm om mLink, fra Moen Marin.

mLink brukerinnsikt

Teknologien bak løsningen

– Backend-teknologien i mLink er bygget på Python/Django som kjører både i en lokal docker-container og i en App Engine i skyen. Vi har også implementert parallelle noder med auto-skaleringsfunksjoner for effektiv håndtering av  belastning og trafikk, sier John Kristijan.

Databasen er PostgreSQL (PSQL), og det er brukt Redis/MemStore for caching. På frontend-siden av mLINK benyttes Vue3 med TypeScript, samt Vite, og et egetutviklet komponentbibliotek som vertshostes i npm. Dette er basert på UX/UI-skisser fra UX-designer Oda. Disse har hun laget i Figma. Teamet arbeider i sprinter på 2-3 uker og bruker verktøy som Jira, Bitbucket og Confluence fra Atlassian for prosjektstyring og samarbeid. Intern kommunikasjon skjer på Slack.


– Teamet har et live Grafana-dashboard på en 75-tommers skjerm i Moen Marin sin digitale avdeling. Her overvåkes trafikk, serverbelastning, antall besøkende brukere og eventuelle feil i frontend, backend og skyen. Frontend-feil fanges opp med Sentry, mens brukerstatistikk og besøk på siden spores med vår egenutviklede webapp-stats, forklarer Asbjørn.


– Fra dag en har vi hatt tett samarbeid og en god relasjon med kunden vår. De stoler på oss og lar oss være et selvstendig og fleksibelt team, avslutter Asbjørn.

Implementeringen av UX i Utviklingsteamet


For ett år siden argumenterte utviklerteamet for nødvendigheten av å ha en designer med på laget. Ikke lenge etter fikk de "go" på å få inn en UX/UI- designer for å utforske potensialet. Det var en supersuksess fra dag en, og nå er Oda et fast teammedlem.

Etter den vellykkede implementeringen av UX i prosjektet, etablerte teamledelsen nye og bedre utviklingsmetoder

  • UX/ UI / design starter prosessen med kartlegging av behov, og tar seg av praten med brukerne for å skissere, iterere og designe
  • Deretter går utviklerene i gang med å utvikle, teste og videreutvikle

Dette markerer en betydelig forbedring fra tidligere da teamet kun besto av utviklere. Uten dedikert fokus på UX og UI, blir det mer prøving og feiling og antakelser om hva kundene vil ha. Nå lages løsningene ut fra av kundenes og brukerenes kokrete ønsker og behov.

Spør du meg så er UX noe av det beste som har skjedd i Moen Marin utviklingsteamet.
John Kristijan Hermann

Oda Steinland Skaug, designer (UX/UI) i utviklingsteamet

Oda Steinland Skaug, designer (UX/UI) i utviklingsteamet

4.0 mLINK = bedre og mer intuitivt design

Etter flere års målrettet innsats og innovasjon har teamet nådd den siste fasen i utviklingsarbeidet.  mLink 4.0 ble lansert 8. april 2024:

- mLINK har blitt forenklet og modernisert gjennom  totalrenovering av applikasjonens brukergrensesnitt

- Mer konsistent brukergrensesnitt og fokus på «færre klikk for å komme til mål»

- Støtte for universell utforming

- Responsivt design som fungerer på alle enheter og skjermstørrelser

- Globalt søk gjør det mye lettere å finne frem i blant annet fasiliteter, dokumenter og utstyr

- Raskere innlastingstid og hastighet i appen generelt

Ny versjon av arbeidsordre-siden i mLink

Ny versjon av arbeidsordre-siden i mLink

Gammel versjon av arbeidsordre-siden i mLink

Gammel versjon av arbeidsordre-siden i mLink

Gjennom flere år har Webstep vært en sentral aktør i Moen Marins digitale satsning. I tillegg til utviklingen av mLink, har vi også bidratt på tre andre områder.

mSPEK

er et internt verktøy for å administrere byggespesifikasjoner for alle Moen Marin sine båtmodeller. Her har utviklerne brukt samme frontend-komponentbibliotek, "Moen Components", som gir Moen Marin en synergieffekt ved gjenbruk av samme frontend-komponenter i flere applikasjoner.

3D SPHERE

I Moen Marin-pilotprosjektet "3D SPHERE", med mål om fotorealistisk representasjon av båtene, samarbeidet Trondheims og Websteps mest erfarne 3D-utviklere, Pål Hagen, med kollega John Kristijan for å utvikle løsningen. Det drøyt ett år lange prosjektet tok i bruk den hypermoderne 3D-spillmotoren "Unreal Engine 5" og på messen "Aqua Nor 2023", vant Scale AQ og Moen Marin "Beste stand"  med 3D-appen kjørende på messens største skjerm.

Tegning av båt tatt ut fra 3D SPHERE.

Tegning av båt tatt ut fra 3D SPHERE.

CONNECT
Connect- prosjektet er et svært viktig prosjekt for Moen Marin. Det sørger for integrering båtens hardware og sensorer for overføring av data til skyen, med påfølgende behandling, aggregering og lagring. Dette muliggjør analyse og visning av data på alle moderne båter. Funksjonaliteten vil ha stor nytte internt for Moen Marin og for kundene via dashbord.

En viktig del av implementeringen er bruk av edge-computere plassert fysisk på båtene,. Disse har tilgang til de ulike hardware-systemene om bord. En av utfordringene er nettdekningen på båtene, selv om kyst-Norge har delvis god mobilnettdekning og noen kunder har tatt i bruk Starlink. Data sendes fra båtene til skyen som hundretusener av meldinger daglig, behandles i et køsystem og lagres i timeseries-databaser.

Data blir deretter aggregert og bearbeidet periodevis slik at de kan hentes ut via API for visning i dashdashbord og andre visulaliseringsverktøy. Den helhetlige Connect-løsningen muliggjør en omfattende og detaljert analyse av båtens data, og har stor intern og ekstern betydning for Moen Marin.

Har du lyst på mer informasjon om dette eller andre tjenester fra Webstep?
Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand eller Haugesund.